0944 151 141
0905 431 622

VEĽKOFORMÁTOVÉ LAMINOVANIE ZA STUDENA

laminovaním výtlačku na veľkoformátovej tlači predlžuje životnosť zhruba dvojnásobne (závisí od aplikacie laminovanej fólie.