0944 151 141
0905 431 622

PRENÁJOM REKLAMNÝCH PLÔCH

outdorová reklama patrí jednoznačne k našej dobe.