0944 151 141
0905 431 622

PLOTROVANIE

samotne plotrovanie je proces, kde sa za pomoci rezacieho nožíka plótra vyrezávajú rôzne tvary a písma z folii.